chemia budowlana

Osuszanie ścian i murów metodą iniekcji – Jak to zrobić?

Problem zawilgoconych ścian pojawia się często. Jedną ze skutecznych metod walki z wilgocią jest iniekcja krystaliczna. W tym artykule wyjaśnię jak to się robi.

Problemy wilgotnych ścian

Zawilgocone ściany to poważny problem. W dodatku może się on pojawić zarówno w budynkach starej architektury, jak i tych nowoczesnych. Budynki starej architektury mają zniszczoną izolację, albo nie posiadają jej wcale. Natomiast ściany nowoczesnych domów ulegają zawilgoceniu najczęściej z powodu błędów budowlanych lub wykończeniowych.

Wpływ także mają czynniki zewnętrzne, takie jak intensywne opady, poziom wód gruntowych powodujący zawilgocenie kapilarne. Także wilgoć higroskopijna i kondensacyjna, wynikająca najczęściej z nieprawidłowo działającej wentylacji. Zawilgocenie ścian powoduje ich osłabienie, a także sprzyja rozwojowi chorobotwórczych grzybów i pleśni. Dlatego potrzebne nam do tego będą specjalne produkty na grzyby i pleśń.

Na czym polega osuszanie ścian metodą iniekcji?

Wykonanie albo odtworzenie prawidłowej izolacji fundamentów nie zawsze jest możliwe, dlatego opracowano wiele metod osuszania ścian. Większości nie wymagają one bezpośredniej ingerencji w konstrukcję budynku. Jedną z takich metod jest iniekcja.

Pozwala ona na stworzenie skutecznej warstwy ochronnej, która blokuje podciąganie wilgoci z gruntu, bez konieczności wykonywania poważnego remontu. Iniekcja na tyle skutecznie odtwarza izolację poziomą, że pozwala trwale pozbyć się problemu wilgoci gruntowej.

Na czym polega ta metoda osuszana ścian? Iniekcja to po prostu wstrzykiwanie odpowiedniego preparatu w głąb muru. W kontakcie z wilgocią i innymi związkami płyn się krystalizuje i wypełnia kapilary czyli mikrokanaliki którymi przenika woda. W ten sposób przenikanie wody jest skutecznie blokowane.

Do iniekcji wykorzystuje się m.in. płyny bazujące na silikatach, które krystalizują się pod wpływem związków alkalicznych. Z ich pomocą można nawet samodzielnie zadbać o stan ściany. Warto zwrócić uwagę na preparaty, które nie wydzielają szkodliwych oparów i gazów. Można je stosować do iniekcji zarówno od wewnętrznej, jak i zewnętrznej strony muru/ściany. Takim produktem do osuszenia ściany jest np. Izomur

Etap 1 – przygotowanie podłoża

Na początek trzeba wyczyścić podłoże. Zawilgocone tynki należy skuć z wszelkich powłok murarskich na wysokości ok. 50-80 cm powyżej widocznej granicy zawilgocenia. Jeżeli uszkodzone są także spoiny, trzeba je też usunąć (do głębokości co minimum 2 cm). Oczyszczone miejsca wypełniane są odpowiednią zaprawą uszczelniającą. Masami szpachlowymi uzupełniamy także istniejące ubytki w fugach.

Etap 2 – otwory iniekcyjne w ścianie

Kolejny etap to wywiercenie otworów iniekcyjnych w ścianie. Otwory powinny mieć średnicę 8-14 mm i sięgać na głębokość ok. ¾ grubości ściany/muru. Odwierty wierci się w odległościach 10-13 cm od siebie, pod kątem od 30° do 45°. Otwory powinny przechodzić przez co najmniej jedną spoinę poziomą, a najlepiej przez dwie. Linia otworów powinna się znajdować na wysokości co najmniej 10 cm nad uszkodzoną izolacją poziomą. Odległość skrajnych otworów od krawędzi murów powinna wynosić między 5 i 10 cm.

UWAGA: Jeśli ściana jest silnie zawilgocona 10 cm nad pierwszą linią otworów należy wywiercić drugą. Otwory muszą być ułożone na przemiennie.

Etap 3 osuszania ścian – iniekcja płynu

Otwory w murze trzeba oczyścić. Następnie umieszcza się w nich specjalne lejki, przez które aplikuje się preparat usuwający wilgoć. Miejsce osadzenie lejka należy uszczelnić, np. klejem montażowym lub masą akrylową. Zapobiegnie to wypływaniu preparatu, który będzie spływał przez kilkanaście godzin. Czas ten zależy od stopnia zawilgocenia ściany oraz jej grubości, maksymalnie jest to 48 godzin. Tempo iniekcji jest różne, dlatego trzeba obserwować poziom płynu i uzupełniać braki.

UWAGA: Przy wykonywaniu izolacji metodą iniekcji, temperatura otoczenia i podłoża otoczenia musi wynosić minimum +5°C.

Etap 4 – wypełnianie otworów po iniekcji

Kiedy zakończą się prace, ścianę trzeba pozostawić odsłoniętą na okres 3 tygodni. Pozwoli to na odparowanie nagromadzonej w niej wilgoci. Następnie wywiercone otwory można wypełnić odpowiednią zaprawą uszczelniającą o konsystencji szlamu. Dodatkowo ścianę warto zabezpieczyć środkiem przeciw wykwitom i wilgoci.

Dobry środek do Iniekcji

IZOMUR to Polski środek grzybobójczy produkowany z najwyższej jakości krajowych surowców. Doceniany za wyjątkową skuteczność w hydroizolacji i wielokrotnie nagradzany w Polsce i za granicą za niezwykłą skuteczność. Inwestorzy, konserwatorzy zabytków, właściciele mieszkań – w sumie wiele tysięcy zadowolonych klientów poznało się już na jego niezawodności. Skutecznie osusza budynki sakralne, budynki użyteczności publicznej i obiekty dotknięte powodzią i wilgocią. Produkt ten możesz zakupić w sklepach internetowych i stacjonarnych takich jak MATBUD

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *